Class ArchiveEntryEncrypted

ArchiveEntryEncrypted class

Zip-item dat moet worden gecomprimeerd met codering of gedecomprimeerd met decodering.

public sealed class ArchiveEntryEncrypted : ArchiveEntry

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Comment { get; }Krijgt commentaar van het item in archief.
CompressedSize { get; }Krijgt grootte van gecomprimeerd bestand.
CompressionSettings { get; }Krijgt instellingen voor compressie of decompressie.
EncryptionSettings { get; }Krijgt instellingen voor codering of decodering.
IsDirectory { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of de vermelding een directory vertegenwoordigt.
ModificationTime { get; set; }Haalt of stelt de laatst gewijzigde datum en tijd in.
Name { get; }Krijgt de naam van het item in het archief.
UncompressedSize { get; }Krijgt grootte van origineel bestand.

methoden

NaamBeschrijving
Extract(Stream, string)Extraheert de ingang van de geleverde stream.
Extract(string, string)Extraheert de invoer naar het bestandssysteem via het opgegeven pad.
Open(string)Opent het item voor extractie en biedt een stream met gedecomprimeerde inhoud van het item.

Evenementen

NaamBeschrijving
event CompressionProgressedVerhoogt wanneer een deel van de onbewerkte stream wordt gecomprimeerd.
event ExtractionProgressedVerhoogt wanneer een deel van de onbewerkte stream wordt geëxtraheerd.

Zie ook