Interface IArchive

IArchive interface

Deze interface stelt een archief voor.

public interface IArchive : IDisposable

Eigenschappen

NaamBeschrijving
FileEntries { get; }Krijgt ingangen vanIArchiveFileEntry type waaruit het archief bestaat.

Zie ook