Interface IArchiveFileEntry

IArchiveFileEntry interface

Deze interface vertegenwoordigt een invoer in een archiefbestand.

public interface IArchiveFileEntry

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Length { get; }Krijgt de lengte van het item in bytes.
Name { get; }Krijgt de naam van het item.

methoden

NaamBeschrijving
Extract(Stream)Extraheert de ingang van de geleverde stream.
Extract(string)Extraheert de invoer naar het bestandssysteem via het opgegeven pad.

Zie ook