IArchiveFileEntry.Name

IArchiveFileEntry.Name property

Krijgt de naam van het item.

public string Name { get; }

Opmerkingen

Archieven voor alleen compressie, zoals gzip, bzip2, lzip, lzma, xz, z hebben de naam “File.bin”, tenzij er een andere naam in de headers staat.

Zie ook