Class ProgressEventArgs

ProgressEventArgs class

Klasse voor gebeurtenisgegevens die het aantal bytes bevatten.

public class ProgressEventArgs : EventArgs

Constructeurs

NaamBeschrijving
ProgressEventArgs(ulong)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetProgressEventArgs klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ProceededBytes { get; }Haalt het aantal bytes op.

Zie ook