Aspose.Zip.ArchiveInfo

DenArchiveInfo namnutrymmet innehåller klasser som representerar arkivinformationsrelaterade enheter.

Klasser

KlassBeskrivning
ArchiveFormatInfoRepresenterar information om arkivformatet.
ArchiveInstanceInfoRepresenterar information om arkivinstansen.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ArchiveFormatArkivformat som stöds.