Aspose.Zip.Cab

DenCab namnutrymmet innehåller klasser som representerar Cab-arkivrelaterade enheter.

Klasser

KlassBeskrivning
CabArchiveDen här klassen representerar hyttens arkivfil.
CabEntryRepresenterar en fil i hyttens arkiv.