Class CabArchive

CabArchive class

Den här klassen representerar hyttens arkivfil.

public class CabArchive : IArchive

Konstruktörer

namnBeskrivning
CabArchive(Stream)Initierar en ny instans avCabArchive klass och komponerar poster lista kan extraheras från arkivet.
CabArchive(string)Initierar en ny instans avCabArchive klass och komponerar poster lista kan extraheras från arkivet.

Egenskaper

namnBeskrivning
Entries { get; }Hämtar poster avCabEntry typ som utgör arkivet.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Utför programdefinierade uppgifter associerade med att frigöra, frigöra eller återställa ohanterade resurser.
ExtractToDirectory(string)Extraherar alla filer i arkivet till den angivna katalogen.

Se även