CabArchive.ExtractToDirectory

CabArchive.ExtractToDirectory method

Extraherar alla filer i arkivet till den angivna katalogen.

public void ExtractToDirectory(string destinationDirectory)
ParameterTypBeskrivning
destinationDirectoryStringSökvägen till katalogen att placera de extraherade filerna i.

Undantag

undantagskick
ArgumentNullExceptionsökvägen är null
PathTooLongExceptionDen angivna sökvägen, filnamnet eller båda överskrider den systemdefinierade maximala längden.
SecurityExceptionDen som ringer har inte den behörighet som krävs för att komma åt befintlig katalog.
NotSupportedExceptionOm katalogen inte finns innehåller sökvägen ett kolontecken (:) som inte är en del av en enhetsetikett (“C:").
ArgumentExceptionsökvägen är en sträng av noll längd, innehåller endast blanksteg eller innehåller ett eller flera ogiltiga tecken. Du kan fråga efter ogiltiga tecken genom att använda metoden System.IO.Path.GetInvalidPathChars. -eller- sökväg har prefixet med eller innehåller endast ett kolontecken (:).
IOExceptionKatalogen som anges av sökvägen är en fil. -eller- Nätverkets namn är inte känt.

Anmärkningar

Om katalogen inte finns skapas den.

Exempel

using (var archive = new CabArchive("archive.cab")) 
{ 
   archive.ExtractToDirectory("C:\extracted");
}

Se även