Class CabEntry

CabEntry class

Representerar en fil i hyttens arkiv.

public sealed class CabEntry : IArchiveFileEntry

Egenskaper

namnBeskrivning
Length { get; }Hämtar längden på posten i byte.
Name { get; }Hämtar namnet på posten i arkivet.

Metoder

namnBeskrivning
Extract(Stream)Extraherar posten till den tillhandahållna strömmen.
Extract(string)Extraherar posten till filsystemet med den angivna sökvägen.
Open()Öppnar posten för extraktion och tillhandahåller en ström med postinnehåll.
override ToString()

Se även