Aspose.Zip.Crypto

DenCrypto namnutrymmet innehåller klasser för externa krypteringsrutiner.

Klasser

KlassBeskrivning
SevenZipCipherBasklass för AES-chiffer som används för 7-zip-kryptering.