GzipArchive.Open

GzipArchive.Open method

Öppnar arkivet för extrahering och tillhandahåller en ström med arkivinnehåll.

public Stream Open()

Returvärde

Strömmen som representerar innehållet i arkivet.

Anmärkningar

Läs från strömmen för att få originalinnehållet i filen. Se avsnittet med exempel.

Exempel

Extraherar arkivet och kopierar extraherat innehåll till filström.

Du kan använda Stream.CopyTo-metoden för .NET 4.0 och högre:

unpacked.CopyTo(extracted);
using (var archive = new GzipArchive("archive.gz"))
{
  using (var extracted = File.Create("data.bin"))
  {
    var unpacked = archive.Open();
    byte[] b = new byte[8192];
    int bytesRead;
    while (0 < (bytesRead = unpacked.Read(b, 0, b.Length)))
      extracted.Write(b, 0, bytesRead);
  }      
}

Se även