LzipArchiveSettings.DictionarySize

LzipArchiveSettings.DictionarySize property

Får storleken på ordboken som används av LZMA-komprimering.

public int DictionarySize { get; }

Se även