Aspose.Zip.LZMA

DenLZMAnamnrymden innehåller klasser som representerar lzma-arkivrelaterade enheter.

Klasser

KlassBeskrivning
LzmaArchiveDenna klass representerar LZMA arkivfil. Använd den för att komponera eller extrahera LZMA-arkiv.
LzmaArchiveSettingsInställningar för LZMA-komprimeringsmetod inom lzma-arkivet.