Aspose.Zip.Rar

DenRarnamnutrymmet innehåller klasser som representerar RAR-arkivrelaterade enheter.

Klasser

KlassBeskrivning
RarArchiveDenna klass representerar RAR-arkivfil. Använd den för att extrahera RAR-arkiv.
RarArchiveEntryRepresenterar en fil i arkivet.
RarArchiveEntryEncryptedZip-post som måste dekomprimeras med dekryptering.
RarArchiveEntryPlainRar-post som måste dekomprimeras utan dekryptering.
RarArchiveLoadOptionsAlternativ med vilkaRarArchive laddas från en komprimerad fil.