Class RarArchiveEntryPlain

RarArchiveEntryPlain class

Rar-post som måste dekomprimeras utan dekryptering.

public sealed class RarArchiveEntryPlain : RarArchiveEntry

Egenskaper

namnBeskrivning
CompressedSize { get; }Hämtar storleken på den komprimerade filen.
CreationTime { get; }Hämtar datum och tid för skapande.
IsDirectory { get; }Får ett värde som indikerar om posten representerar katalog.
LastAccessTime { get; }Får senaste åtkomstdatum och tid.
ModificationTime { get; }Hämtar senast ändrad datum och tid.
Name { get; }Hämtar namnet på posten i arkivet.
UncompressedSize { get; }Hämtar storleken på originalfilen.

Metoder

namnBeskrivning
Extract(Stream, string)Extraherar posten till den tillhandahållna strömmen.
Extract(string, string)Extraherar posten till filsystemet med den angivna sökvägen.
Open(string)Öppnar posten för extraktion och tillhandahåller en ström med dekomprimerat postinnehåll.

evenemang

namnBeskrivning
event ExtractionProgressedÖkar när en del av råström extraheras.

Se även