Class ArchiveEntrySettings

ArchiveEntrySettings class

Inställningar som används för att komprimera eller dekomprimera poster.

public class ArchiveEntrySettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
ArchiveEntrySettings(CompressionSettings, EncryptionSettings)Initierar en ny instans avArchiveEntrySettings class.

Egenskaper

namnBeskrivning
CompressionSettings { get; }Hämtar inställningar för komprimerings- eller dekompressionsrutin.
EncryptionSettings { get; }Hämtar inställningar för kryptering eller dekryptering. Inställningarna för en viss post kan variera.

Se även