Class ArchiveSaveOptions

ArchiveSaveOptions class

Alternativ för att spara ett zip-arkiv.

public class ArchiveSaveOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
ArchiveSaveOptions()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
ArchiveComment { get; set; }Hämtar eller ställer in valfri kommentar för zip-filen.
Encoding { get; set; }Hämtar eller ställer in kodning för att konvertera filnamn och andra strängar till bytes.
EventsBag { get; set; }Hämtar eller ställer in behållare för händelser som höjs vid arkivlagring.
ParallelOptions { get; set; }Hämtar eller ställer in inställningar för parallell komprimering.
SelfExtractorOptions { get; set; }Hämtar eller ställer in inställningar för självextraherat arkiv.

Se även