Class SelfExtractorOptions

SelfExtractorOptions class

Alternativ för att skapa självextraherande körbara arkiv.

public class SelfExtractorOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
SelfExtractorOptions()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
CloseWindowOnExtraction { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som anger om extraktionsfönstret måste stängas vid extraktion eller inte.
ExtractorTitle { get; set; }Hämtar eller ställer in titeln på extraheringsfönstret.
RunAfterExtraction { get; set; }Hämtar eller ställer in ett program som ska köras efter att arkivextraheringen är klar.
TitleIcon { get; set; }Hämtar eller ställer in sökvägen till titelikonen för huvudfönster i extraktionsprogrammet.

Anmärkningar

Självextraherande arkiv kan inte skapas med uppmätt licens:MeteredLicense .

Exempel

using (FileStream zipFile = File.Open("archive.exe", FileMode.Create))
{
  using (var archive = new Archive())
  {
    archive.CreateEntry("entry.bin", "data.bin");
    var sfxOptions = new SelfExtractorOptions() { ExtractorTitle = "Extractor", CloseWindowOnExtraction = true, TitleIcon = "C:\pictorgam.ico" };
    archive.Save(zipFile, new ArchiveSaveOptions() { SelfExtractorOptions = sfxOptions });
  }
}

Se även