Class SevenZipAESEncryptionSettings

SevenZipAESEncryptionSettings class

Inställningar för AES-kryptering eller dekrypteringsalgoritm.

public class SevenZipAESEncryptionSettings : SevenZipEncryptionSettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
SevenZipAESEncryptionSettings(SevenZipCipher)Initierar en ny instans avSevenZipAESEncryptionSettings klass med extern chiffer.
SevenZipAESEncryptionSettings(string)Initierar en ny instans avSevenZipAESEncryptionSettings class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Password { get; set; }Hämtar eller ställer in lösenord för kryptering eller dekryptering.

Se även