Class SevenZipEntrySettings

SevenZipEntrySettings class

Inställningar som används för att komprimera eller dekomprimera 7Z-poster.

public class SevenZipEntrySettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
SevenZipEntrySettings(SevenZipCompressionSettings, SevenZipEncryptionSettings)Initierar en ny instans avSevenZipEntrySettings class.

Egenskaper

namnBeskrivning
CompressionSettings { get; }Hämtar inställningar för komprimerings- eller dekompressionsrutin.
EncryptionSettings { get; }Hämtar inställningar för kryptering eller dekryptering. Inställningarna för en viss post kan variera.

Se även