SevenZipEntrySettings.CompressionSettings

SevenZipEntrySettings.CompressionSettings property

Hämtar inställningar för komprimerings- eller dekompressionsrutin.

public SevenZipCompressionSettings CompressionSettings { get; }

Se även