Class SevenZipLZMA2CompressionSettings

SevenZipLZMA2CompressionSettings class

Inställningar för LZMA2-komprimeringsmetod inom 7z-arkiv.

public class SevenZipLZMA2CompressionSettings : SevenZipCompressionSettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
SevenZipLZMA2CompressionSettings(int)Instantierar inställningar för LZMA2-komprimeringsmetod inom 7z-arkiv.
SevenZipLZMA2CompressionSettings(int, int)Instantierar inställningar för LZMA2-komprimeringsmetod inom 7z-arkiv.

Egenskaper

namnBeskrivning
DictionarySize { get; }Dictionary (historikbuffert) storlek indikerar hur många byte av den nyligen bearbetade okomprimerade data som finns i minnet.
FastBytes { get; }Hämtar kontrollens antal snabba bytes som används av LZMA2-kompressorn.
override Method { get; }Får komprimerings- eller dekompressionsmetod.

Anmärkningar

LZMA2 stöder flera körningar av komprimerad LZMA-data och okomprimerad data.

Se mer: https://en.wikipedia.org/wiki/Lempel–Ziv–Markov_chain_algorithm

Se även