Class SplitArchiveSaveOptions

SplitArchiveSaveOptions class

Alternativ för att spara ett zip-arkiv med flera volymer.

public class SplitArchiveSaveOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
SplitArchiveSaveOptions(string, uint)Instantierar inställningar för att spara ett zip-arkiv med flera volymer.

Egenskaper

namnBeskrivning
Encoding { get; set; }Hämtar eller ställer in kodning för att konvertera filnamn och andra strängar till bytes.
FileName { get; }Hämtar namnet på segment utan tillägg.
SegmentSize { get; }Hämtar storleken på segmentet.

Se även