Aspose.Zip.SevenZip

DenSevenZip namnutrymmet innehåller klasser som representerar 7z arkivrelaterade enheter.

Klasser

KlassBeskrivning
SevenZipArchiveDenna klass representerar 7z arkivfil. Använd den för att komponera och extrahera 7z-arkiv.
SevenZipArchiveEntryRepresenterar en fil i 7z-arkiv.
SevenZipArchiveEntryEncryptedSevenZip-arkivpost som måste komprimeras med kryptering eller dekomprimeras med dekryptering.
SevenZipArchiveEntryPlainSevenZip-post som behöver komprimeras utan kryptering eller dekomprimeras utan dekryptering.