SevenZipArchive.CreateEntries

CreateEntries(DirectoryInfo, bool)

Lägger till alla filer och kataloger i arkivet rekursivt i den angivna katalogen.

public SevenZipArchive CreateEntries(DirectoryInfo directory, bool includeRootDirectory = true)
ParameterTypBeskrivning
directoryDirectoryInfoKatalog att komprimera.
includeRootDirectoryBooleanAnger om själva rotkatalogen ska inkluderas eller inte.

Returvärde

Arkivet med sammansatta poster.

Undantag

undantagskick
DirectoryNotFoundExceptionVägen tilldirectory är ogiltigt, som att vara på en omappad enhet.
SecurityExceptionDen som ringer har inte den behörighet som krävs för att få åtkomstdirectory.

Exempel

using (SevenZipArchive archive = new SevenZipArchive())
{
    DirectoryInfo folder = new DirectoryInfo("C:\folder");
    archive.CreateEntries(folder);
    archive.Save("folder.7z");
}

Se även


CreateEntries(string, bool)

Lägger till alla filer och kataloger i arkivet rekursivt i den angivna katalogen.

public SevenZipArchive CreateEntries(string sourceDirectory, bool includeRootDirectory = true)
ParameterTypBeskrivning
sourceDirectoryStringKatalog att komprimera.
includeRootDirectoryBooleanAnger om själva rotkatalogen ska inkluderas eller inte.

Returvärde

Arkivet med sammansatta poster.

Exempel

Komponera 7z-arkiv med LZMA2-komprimering.

using (SevenZipArchive archive = new SevenZipArchive(new SevenZipEntrySettings(new SevenZipLZMACompressionSettings())))
{
    archive.CreateEntries("C:\folder");
    archive.Save("folder.7z");
}

Se även