SevenZipArchive.Entries

SevenZipArchive.Entries property

Hämtar poster avSevenZipArchiveEntry typ som utgör arkivet.

public ReadOnlyCollection<SevenZipArchiveEntry> Entries { get; }

Se även