SevenZipArchive.ExtractToDirectory

SevenZipArchive.ExtractToDirectory method

Extraherar alla filer i arkivet till den angivna katalogen.

public void ExtractToDirectory(string destinationDirectory, string password = null)
ParameterTypBeskrivning
destinationDirectoryStringSökvägen till katalogen att placera de extraherade filerna i.
passwordStringValfritt lösenord för dekryptering.

Undantag

undantagskick
ArgumentNullExceptiondestinationDirectory är inget.
PathTooLongExceptionDen angivna sökvägen, filnamnet eller båda överskrider den systemdefinierade maximala längden. Till exempel, på Windows-baserade plattformar måste sökvägar vara mindre än 248 tecken och filnamn måste vara mindre än 260 tecken.
SecurityExceptionDen som ringer har inte den behörighet som krävs för att komma åt befintlig katalog.
NotSupportedExceptionOm katalogen inte finns innehåller sökvägen ett kolontecken (:) som inte är en del av en enhetsetikett (“C:").
ArgumentExceptiondestinationDirectory är en sträng av noll längd, innehåller endast blanksteg eller innehåller ett eller flera ogiltiga tecken. Du kan fråga efter ogiltiga tecken genom att använda metoden System.IO.Path.GetInvalidPathChars. -eller- sökväg har prefixet med eller innehåller endast ett kolontecken (:).
IOExceptionKatalogen som anges av sökvägen är en fil. -eller- Nätverkets namn är inte känt.

Anmärkningar

Om katalogen inte finns skapas den.

Exempel

using (var archive = new SevenZipArchive("archive.7z")) 
{ 
   archive.ExtractToDirectory("C:\extracted");
}

Se även