SevenZipArchive.NewEntrySettings

SevenZipArchive.NewEntrySettings property

Komprimerings- och krypteringsinställningar som används för nyligen tillagdaSevenZipArchiveEntry items.

public SevenZipEntrySettings NewEntrySettings { get; }

Se även