SevenZipArchive.SaveSplit

SevenZipArchive.SaveSplit method

Sparar arkiv med flera volymer i den tillhandahållna destinationskatalogen.

public void SaveSplit(string destinationDirectory, SplitSevenZipArchiveSaveOptions options)
ParameterTypBeskrivning
destinationDirectoryStringSökvägen till katalogen där arkivsegmenten ska skapas.
optionsSplitSevenZipArchiveSaveOptionsAlternativ för att spara arkiv, inklusive filnamn.

Undantag

undantagskick
InvalidOperationExceptionDetta arkiv öppnades från befintlig källa.
ArgumentNullExceptiondestinationDirectory är inget.
SecurityExceptionDen som ringer har inte den behörighet som krävs för att komma åt telefonboken.
ArgumentExceptiondestinationDirectory innehåller ogiltiga tecken som “, >, < eller |.
PathTooLongExceptionDen angivna sökvägen överskrider den systemdefinierade maximala längden.

Anmärkningar

Denna metod består av flera (n) filer filnamn.7z.001, filnamn.7z.002, …, filnamn.7z.(n).

Kan inte göra befintligt arkiv till flera volymer.

Exempel

using (SevenZipArchive archive = new SevenZipArchive())
{
    archive.CreateEntry("entry.bin", "data.bin");
    archive.SaveSplit(@"C:\Folder",  new SplitSevenZipArchiveSaveOptions("volume", 65536));
}

Se även