Class SevenZipArchiveEntry

SevenZipArchiveEntry class

Representerar en fil i 7z-arkiv.

public abstract class SevenZipArchiveEntry : IArchiveFileEntry

Egenskaper

namnBeskrivning
CompressedSize { get; }Hämtar storleken på den komprimerade filen.
CompressionSettings { get; }Hämtar inställningar för komprimering eller dekompression.
IsDirectory { get; }Får ett värde som indikerar om posten representerar katalog.
ModificationTime { get; }Hämtar senast ändrad datum och tid.
Name { get; }Hämtar namnet på posten i arkivet.
UncompressedSize { get; }Hämtar storleken på originalfilen.

Metoder

namnBeskrivning
Extract(Stream, string)Extraherar posten till den tillhandahållna strömmen.
Extract(string, string)Extraherar posten till filsystemet med den angivna sökvägen.
Open(string)Öppnar posten för extraktion och tillhandahåller en ström med postinnehåll.

evenemang

namnBeskrivning
event CompressionProgressedÖkar när en del av råströmmen komprimeras.

Anmärkningar

Kasta enSevenZipArchiveEntry instans tillSevenZipArchiveEntryEncrypted för att avgöra om posten är krypterad eller inte.

Se även