SevenZipArchiveEntry.CompressionProgressed

SevenZipArchiveEntry.CompressionProgressed event

Ökar när en del av råströmmen komprimeras.

public event EventHandler<ProgressEventArgs> CompressionProgressed;

Anmärkningar

Händelseavsändaren är enSevenZipArchiveEntry exempel.

Exempel

archive.Entries[0].CompressionProgressed += (s, e) => { int percent = (int)((100 * (long)e.ProceededBytes) / entrySourceStream.Length); };

Se även