SevenZipArchiveEntry.IsDirectory

SevenZipArchiveEntry.IsDirectory property

Får ett värde som indikerar om posten representerar katalog.

public bool IsDirectory { get; }

Se även