SevenZipArchiveEntry.Open

SevenZipArchiveEntry.Open method

Öppnar posten för extraktion och tillhandahåller en ström med postinnehåll.

public Stream Open(string password = null)
ParameterTypBeskrivning
passwordStringValfritt lösenord för dekryptering.

Returvärde

Strömmen som representerar innehållet i posten.

Undantag

undantagskick
InvalidOperationExceptionArkivet öppnas inte för utvinning. - eller - Denna post är en katalog.
InvalidDataExceptionFel data i posten.

Anmärkningar

Läs från strömmen för att få originalinnehållet i filen. Se avsnittet med exempel.

Exempel

Användning:

.NET 4.0 och senare - använd Stream.CopyTo-metoden:

decompressed.CopyTo(httpResponse.OutputStream)

.NET 3.5 och tidigare - kopiera bytes manuellt:

byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while (0 < (bytesRead = decompressed.Read(buffer, 0, buffer.Length)))
 fileStream.Write(buffer, 0, bytesRead);
Stream decompressed = entry.Open();

Se även