Class SevenZipArchiveEntryEncrypted

SevenZipArchiveEntryEncrypted class

SevenZip-arkivpost som måste komprimeras med kryptering eller dekomprimeras med dekryptering.

public class SevenZipArchiveEntryEncrypted : SevenZipArchiveEntry

Egenskaper

namnBeskrivning
CompressedSize { get; }Hämtar storleken på den komprimerade filen.
CompressionSettings { get; }Hämtar inställningar för komprimering eller dekompression.
IsDirectory { get; }Får ett värde som indikerar om posten representerar katalog.
ModificationTime { get; }Hämtar senast ändrad datum och tid.
Name { get; }Hämtar namnet på posten i arkivet.
UncompressedSize { get; }Hämtar storleken på originalfilen.

Metoder

namnBeskrivning
Extract(Stream, string)Extraherar posten till den tillhandahållna strömmen.
Extract(string, string)Extraherar posten till filsystemet med den angivna sökvägen.
Open(string)Öppnar posten för extraktion och tillhandahåller en ström med postinnehåll.

evenemang

namnBeskrivning
event CompressionProgressedÖkar när en del av råströmmen komprimeras.

Se även