Class WimImage

WimImage class

Representerar en bild i wim-arkivet.

public sealed class WimImage

Egenskaper

namnBeskrivning
AllEntries { get; }Hämtar poster avWimEntrytyp som utgör bilden rekursivt.
Parent { get; }Hämtar arkivet som bilden tillhör.
RootDirectory { get; }Hämtar rotkatalogposten för bilden.

Metoder

namnBeskrivning
ExtractToDirectory(string)Extraherar alla filer i bilden till den angivna katalogen.
GetEntry(string)Hämtar posten avWimEntry typ för en given sökväg.

Se även