Class XarArchive

XarArchive class

Den här klassen representerar xar arkivfil.

public class XarArchive : IArchive

Konstruktörer

namnBeskrivning
XarArchive(Stream)Initierar en ny instans avXarArchive klass och komponerar poster lista kan extraheras från arkivet.
XarArchive(string)Initierar en ny instans avXarArchive klass och komponerar poster lista kan extraheras från arkivet.

Egenskaper

namnBeskrivning
Entries { get; }Hämtar poster avXarEntry typ som utgör arkivet.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Utför programdefinierade uppgifter associerade med att frigöra, frigöra eller återställa ohanterade resurser.
ExtractToDirectory(string)Extraherar alla filer i arkivet till den angivna katalogen.

Se även