XarArchive.Dispose

XarArchive.Dispose method

Utför programdefinierade uppgifter associerade med att frigöra, frigöra eller återställa ohanterade resurser.

public void Dispose()

Se även