Class XarDirectoryEntry

XarDirectoryEntry class

Representerar katalogpost inom xar-arkivet.

public sealed class XarDirectoryEntry : XarEntry

Egenskaper

namnBeskrivning
AllEntries { get; }Hämtar alla poster avXarEntry typ som utgör katalogen rekursivt.
CreationTime { get; }Hämtar skapandet av filen eller katalogen.
Directories { get; }Hämtar poster avXarDirectoryEntry typ som utgör katalogen.
Files { get; }Hämtar poster avXarFileEntry typ som utgör katalogen.
FilesAndDirectories { get; }Hämtar poster avXarEntry typ som utgör katalogen.
FullPath { get; }Får fullständig sökväg till posten i arkivet.
IsDirectory { get; }Får ett värde som indikerar om posten representerar katalog.
LastAccessTime { get; }Får den senaste åtkomsttiden för filen eller katalogen.
LastWriteTime { get; }Hämtar ändringstiden för filen eller katalogen.
Name { get; }Hämtar namnet på posten i arkivet.
Parent { get; }Hämtar den överordnade katalogen som posten tillhör.

Metoder

namnBeskrivning
ExtractToDirectory(string)Extraherar alla filer i den aktuella katalogen till den angivna katalogen.
override ToString()

Se även