Class XzArchiveSettings

XzArchiveSettings class

Klassen innehåller uppsättning av inställningsspecifika xz-arkiv.

public class XzArchiveSettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
XzArchiveSettings()Initierar en ny instans avXzArchiveSettings klass med enkel LZMA2-komprimering.
XzArchiveSettings(XzFilterSettings[], long, XzCheckType)Initierar en ny instans avXzArchiveSettings klass med anpassade parametrar.

Egenskaper

namnBeskrivning
static FastestSpeed { get; }Hämtar instansen avXzArchiveSettings class med ordboksstorlek är lika med 65536 byte i LZMA2-filter, blockstorlek lika med 1 megabyte och CRC32 checksumma.
static FastSpeed { get; }Hämtar instansen avXzArchiveSettings class med ordboksstorlek är lika med 1 megabyte i LZMA2-filter, blockstorlek lika med 4 megabyte och CRC32 checksumma.
static HighCompression { get; }Hämtar instansen avXzArchiveSettings class med ordbokstorlek är lika med 32 megabyte i LZMA2-filter, blockstorlek lika med 128 megabyte och CRC32 checksumma.
static MaximumCompression { get; }Hämtar instansen avXzArchiveSettingsclass med ordboksstorlek är lika med 64 megabyte i LZMA2-filter, blockstorlek lika med 256 megabyte och CRC32 checksumma.
static Normal { get; }Hämtar instansen avXzArchiveSettings class med ordbokstorlek lika med 16 megabyte i LZMA2-filter, blockstorlek lika med 64 megabyte och CRC32 checksumma.

Se även