Class XzBcjX86FilterSettings

XzBcjX86FilterSettings class

Inställningar för xz Bcj X86 filter.

public sealed class XzBcjX86FilterSettings : XzFilterSettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
XzBcjX86FilterSettings()Initierar en ny instans avXzBcjX86FilterSettings . Använd den för att komprimera körbara filer och bibliotek inomXzArchive .

Se även