Class XzFilterSettings

XzFilterSettings class

Basklass för uppsättning inställningar för ett visst xz-formatfilter.

public abstract class XzFilterSettings

Se även