Class XzLZMA2FilterSettings

XzLZMA2FilterSettings class

Uppsättning inställningar för xz LZMA2-filter.

public sealed class XzLZMA2FilterSettings : XzFilterSettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
XzLZMA2FilterSettings(uint)Initierar en ny instans avXzLZMA2FilterSettings .

Egenskaper

namnBeskrivning
DictionarySize { get; }Storleken på ordboken används av LZMA2-filtret.

Se även