Aspose.Zip.Xz

DenXz namnutrymmet innehåller klasser som representerar xz arkivrelaterade enheter.

Klasser

KlassBeskrivning
XzArchiveDenna klass representerar xz arkivfil. Använd den för att komponera och extrahera xz-arkiv.