Class XzArchive

XzArchive class

Denna klass representerar xz arkivfil. Använd den för att komponera och extrahera xz-arkiv.

public class XzArchive : IArchive, IArchiveFileEntry

Konstruktörer

namnBeskrivning
XzArchive(Stream)Initierar en ny instans avXzArchive klass förberedd för dekomprimering.
XzArchive(string)Initierar en ny instans avXzArchive klass förberedd för dekomprimering.
XzArchive(XzArchiveSettings)Initierar en ny instans avXzArchive klass och komponerar arkivet i xz-format.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Utför programdefinierade uppgifter associerade med att frigöra, frigöra eller återställa ohanterade resurser.
Extract(FileInfo)Extraherar xz-arkiv till en fil.
Extract(Stream)Extraherar xz-arkiv till en ström.
Extract(string)Extraherar xz-arkiv till en fil med sökväg.
Save(Stream)Sparar xz-arkiv till den tillhandahållna strömmen.
Save(string)Sparar xz-arkiv till destinationsfilen som tillhandahålls.
SetSource(FileInfo)Ställer in innehållet som ska komprimeras i arkivet.
SetSource(Stream)Ställer in innehållet som ska komprimeras i arkivet.
SetSource(string)Ställer in innehållet som ska komprimeras i arkivet.

Se även