Aspose.Zip.Z

DenZ namnutrymmet innehåller klasser som representerar Z-arkivrelaterade enheter.

Klasser

KlassBeskrivning
ZArchiveDen här klassen representerar Z (komprimera) arkivfil. Använd den för att komponera eller extrahera Z-arkiv.