Aspose.Zip

DenZip namnutrymmet innehåller klasser som representerar zip-arkiv och vanliga arkivrelaterade enheter.

Klasser

KlassBeskrivning
ArchiveDen här klassen representerar zip-arkivfil. Använd den för att komponera, extrahera eller uppdatera zip-arkiv.
ArchiveEntryRepresenterar en fil i arkivet.
ArchiveEntryEncryptedZip-post som måste komprimeras med kryptering eller dekomprimeras med dekryptering.
ArchiveEntryPlainZip-post som måste komprimeras utan kryptering eller dekomprimeras utan dekryptering.
ArchiveFactoryUpptäcker arkivformatet och skapar lämpligtIArchive objekt enligt typen av arkiv.
ArchiveLoadOptionsAlternativ med vilka arkiv laddas från en komprimerad fil.
CancelEntryEventArgsHändelseargument för avbrytbara inträdesrelaterade händelser.
ComHelperTillhandahåller metoder för COM-klienter att ladda arkiv i Aspose.Zip.
EntryEventArgsHändelseargument för ingångsrelaterade händelser.
LicenseTillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.
MeteredLicenseTillhandahåller metoder för att ställa in mätnyckel.
ProgressEventArgsKlass för händelsedata som innehåller antalet byte som fortsattes.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IArchiveDetta gränssnitt representerar ett arkiv.
IArchiveFileEntryDetta gränssnitt representerar en arkivfil.