Class ArchiveEntryPlain

ArchiveEntryPlain class

Zip-post som måste komprimeras utan kryptering eller dekomprimeras utan dekryptering.

public sealed class ArchiveEntryPlain : ArchiveEntry

Egenskaper

namnBeskrivning
Comment { get; }Får kommentar av posten i arkivet.
CompressedSize { get; }Hämtar storleken på den komprimerade filen.
CompressionSettings { get; }Hämtar inställningar för komprimering eller dekompression.
IsDirectory { get; }Får ett värde som indikerar om posten representerar katalog.
ModificationTime { get; set; }Hämtar eller ställer in datum och tid för senaste ändring.
Name { get; }Hämtar namnet på posten i arkivet.
UncompressedSize { get; }Hämtar storleken på originalfilen.

Metoder

namnBeskrivning
Extract(Stream, string)Extraherar posten till den tillhandahållna strömmen.
Extract(string, string)Extraherar posten till filsystemet med den angivna sökvägen.
Open(string)Öppnar posten för extraktion och tillhandahåller en ström med dekomprimerat postinnehåll.

evenemang

namnBeskrivning
event CompressionProgressedÖkar när en del av råströmmen komprimeras.
event ExtractionProgressedÖkar när en del av råström extraheras.

Se även