Class CancelEntryEventArgs

CancelEntryEventArgs class

Händelseargument för avbrytbara inträdesrelaterade händelser.

public class CancelEntryEventArgs : EntryEventArgs

Konstruktörer

namnBeskrivning
CancelEntryEventArgs(ArchiveEntry)Initierar en ny instans avCancelEntryEventArgs class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Cancel { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som anger om händelsen ska avbrytas.
Entry { get; }Hämtar arkivinlägget som händelsen höjs för.

Se även