Class ComHelper

ComHelper class

Tillhandahåller metoder för COM-klienter att ladda arkiv i Aspose.Zip.

public class ComHelper

Konstruktörer

namnBeskrivning
ComHelper()Initierar en ny instans av den här klassen.

Metoder

namnBeskrivning
OpenBzip2(Stream)Tillåter en COM-applikation att ladda ett bzip2-arkiv från en ström.
OpenBzip2(string)Tillåter att en COM-applikation laddar ett bzip2-arkiv från en fil.
OpenGzip(Stream)Tillåter en COM-applikation att ladda ett gzip-arkiv från en ström.
OpenGzip(string)Tillåter ett COM-program att ladda ett gzip-arkiv från en fil.
OpenRar(Stream)Tillåter en COM-applikation att ladda ett rar-arkiv från en ström.
OpenRar(string)Tillåter att ett COM-program laddar ett rar-arkiv från en fil.
OpenZip(Stream)Tillåter en COM-applikation att ladda ett zip-arkiv från en stream.
OpenZip(string)Tillåter att ett COM-program laddar ett zip-arkiv från en fil.

Anmärkningar

Använd ComHelper-klassen för att ladda ett arkiv från en fil eller ström. Särskilda klasser tillhandahåller en standardkonstruktor för att skapa ett nytt archive och tillhandahåller även överbelastade konstruktorer för att ladda ett arkiv från en fil eller ström. Om du använder Aspose.Zip från en .NET-applikation kan du använda alla archives -konstruktörer direkt, men om du använder Aspose.Zip från en COM-applikation är endast standardarkivkonstruktorn tillgänglig.

Se även